Πριστή ξυλεία

Schnittholz Schnittholz

Πριστή ξυλεία φρέσκιας κοπής, φυσικής ξήρανσης ή ξηραντηρίου

Μήκη : 3-4 μ

Διατομές σε χιλιοστά : 11x225; 17x225; 22x100; 22x120; 47x250; 46x46; 46x66;..........

Χρήση :

Πολύπλευρη χρήση σε ξύλινες κατασκευές τόσο σε εσωτερικούς ,όσο και σε εξωτερικούς χώρους.