Παράλληλο  τετραγωνισμένο ξύλο /Τράβα Uso Fiume
(πολυτελείας /καθαρό)

Parallel behauenes Kantholz Uso Fiume luxus

Το στρόγγυλο ξύλο αποφλοιώνεται και φρεζάρεται παράλληλα και από τις τέσσερις πλευρές .Δεδομένου ότι μόνο ένα μικρό μέρος των ινών του ξύλου φεύγει, η σταθερότητα και η αντοχή του είναι πολύ υψηλότερη από αυτή του πριστού ξύλου.

Δυο κοψιές : το ξύλο φρεζάρεται μόνο από δύο πλευρές

Παράλληλο-τετράγωνο ξύλο / USO  FIUME στάνταρ η πολυτελείας :

Πολυτελείας: Προκειμένου να υπάρχει καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα , λειαίνονται οι τέσσερις πλευρές

Χρήση:

Στέγες, οροφές, μπαλκόνια, επικαλύψεις σκεπών, ανακαινίσεις , πέργολες, υπόστεγα αυτοκινήτων, διακοσμητικά στοιχεία σε χωριάτικο στυλ, σκυρόδερμα, διαχωριστικοί τοίχοι

Μήκη : 3-12 μ

Διατομές σε εκατοστά : 10/10 μέχρι 30/30