Πελεκητή ξυλεία /Τράβα Uso Trieste/Τράβα 

Kantholz Travi Uso Trieste Kantholz Travi Uso Trieste

Το στρόγγυλο ξύλο αποφλοιώνεται και φρεζάρεται κωνικά και από τις τέσσερις πλευρές. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της δομής των ινών του ξύλου παραμένει ολόκληρο, έχει σαν αποτέλεσμα η σταθερότητα και η αντοχή του πελεκητού ξύλου να είναι κατά πολύ υψηλότερη από αυτή του πριστού ξύλου.

Πελεκητή Ξυλεία /Τράβα USO TRIESTE /Τράβα στάνταρ ή πολυτελείας

Πολυτελείας : Προκειμένου να υπάρχει καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα , λειαίνονται οι τέσσερις πλευρές

Χρήση:

Στέγες, οροφές, μπαλκόνια, επικαλύψεις σκεπών, ανακαινίσεις , πέργολες, υπόστεγα αυτοκινήτων, διακοσμητικά στοιχεία σε χωριάτικο στυλ, σκυρόδερμα, διαχωριστικοί τοίχοι.

Μήκη:   2,50μ. -12 μ

Διαστάσεις σε εκατοστά : από 8/8; 9/9; 10/10; 11/11; 12/12; 15/15;
15/17; 18/18; 18/20; 20/20; 22/22; 24/24;