Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Η ποικιλομορφία είναι η δύναμή μας!


Για περισσότερα από 90 χρόνια ασχολείται η οικογένεια Kern με το ξύλο.
Ζώντας σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε δάση ,το ξύλο ,το πιο φυσικό υλικό παγκοσμίως ασκούσε πάντοτε μια γοητεία στην οικογένεια.

Υποστηρίζοντας τη γεωγραφική τους περιοχή ,η εταιρία Kern επιλέγει συνήθως ξύλο από την περιοχή που βρίσκεται .

Η πολύχρονη εμπειρία απέδειξε, ότι τόσο η αραίωση όσο και η έγκαιρη δασική διαμόρφωση των μεγάλων αλλά και των μικρών δασών έχουν ειδική σημασία. Τομέα στον οποίο η οικογένεια δίνει μεγάλη σημασία εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη δυνατή ποιότητα.

Τα δέντρα χρειάζονται πολλές δεκαετίες προκειμένου να φτάσουν στο επιθυμητό ύψος και πάχος .Γι αυτό το λόγο είναι για την επιχείρηση πολύ σημαντικό ,κατά την υλοτόμηση να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στους παραπάνω παράγοντες.

Η ποιότητα προέχει της ποσότητας.